επιγλωττίδα

Μεταφράσεις

επιγλωττίδα

epigloto

επιγλωττίδα

épiglotte
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close