επιγράφω

Μεταφράσεις

επιγράφω

inscribe
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close