επιδίδω

Μεταφράσεις

επιδίδω

deliver
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close