επιδημία

Μεταφράσεις

επιδημία

epidemicépidémieSeuche (epiði'mia)
ουσιαστικό θηλυκό
διάδοση ασθένειας επιδημία γρίπης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close