επιδικάζω

Μεταφράσεις

επιδικάζω

adjudicate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close