επιδοκιμάζω

Μεταφράσεις

επιδοκιμάζω

billigen

επιδοκιμάζω

approuver

επιδοκιμάζω

acclaim, approve, endorse
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close