επιδοκιμασία

Μεταφράσεις

επιδοκιμασία

approbation

επιδοκιμασία

approbation, endorsement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close