επιείκεια

Μεταφράσεις

επιείκεια

leniency, clemency, indulgenceindulgence (epi'icia)
ουσιαστικό θηλυκό
η έλλειψη αυστηρότητας αντιμετωπίζω κπ με επιείκεια ζητάω την επιείκεια κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close