επιζήμιος

Μεταφράσεις

επιζήμιος

damaging, detrimental, noxious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close