επιζητώ

Μεταφράσεις

επιζητώ

(epizi'to)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
επιδιώκω επιζητώ την προσοχή κάποιου επιζητώ επαίνους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close