επιθήλιο

Μεταφράσεις

επιθήλιο

epithelium
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close