επιθετικά

Μεταφράσεις

επιθετικά

(epiθeti'ka)
επίρρημα
με επιθετικό τρόπο μιλάω επιθετικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close