επιθετική έκφραση

Μεταφράσεις

επιθετική έκφραση

locution adjectivale
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close