επιθεώρηση

Μεταφράσεις

επιθεώρηση

inspection, visitationinspección検査التفتيشtarkastusинспекцияinspektioninspecçãoinspektionispezioneInspektion검사inspectieinspekce (epiθe'orisi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. έλεγχος επιθεώρηση υγιεινής
2. θεατρικό είδος με σατιρικά νούμερα βλέπω μια επιθεώρηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close