επιθυμών

Μεταφράσεις

επιθυμών

desirous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close