επικίνδυρος

Μεταφράσεις

επικίνδυρος

périlleux, redoutable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close