επικαλούμαι

Μεταφράσεις

επικαλούμαι

alvoki

επικαλούμαι

invoquer

επικαλούμαι

invoke
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close