επικαρπία

Μεταφράσεις

επικαρπία

usufruct

επικαρπία

usufruit
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close