επικείμενος

Μεταφράσεις

επικείμενος

imminent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close