επικρίνω

Μεταφράσεις

επικρίνω

criticize, fulminate, objurgate, reproveيَنْتَقِدُkritizovatkritiserekritisierencriticararvostellacritiquerkritiziraticriticare批判する비평하다bekritiserenkritisereskrytykowaćcriticarосуждатьkritiseraวิจารณ์eleştirmekphê phán批评批評 (epi'krino)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κρίνω αρνητικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close