επικρίνω

Μεταφράσεις

επικρίνω

criticize, fulminate, objurgate, reproveيَنْتَقِدُkritizovatkritiserekritisierencriticararvostellacritiquerkritiziraticriticare批判する비평하다bekritiserenkritisereskrytykowaćcriticarосуждатьkritiseraวิจารณ์eleştirmekphê phán批评批評 (epi'krino)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κρίνω αρνητικά
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close