επικρατών

Μεταφράσεις

επικρατών

dominant, prevalent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close