επικριτής

Μεταφράσεις

επικριτής

critic, detractor

επικριτής

critique, détracteur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close