επικριτικός

Μεταφράσεις

επικριτικός

deprecatory
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close