επικροτώ

Μεταφράσεις

επικροτώ

klatschenapplaud, acclaimappaudirapplaudirapplaudireapplaudir (epikro'to)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
συμφωνώ επικροτώ την άποψη κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close