επιλύω

Μεταφράσεις

επιλύω

resolve

επιλύω

résoudre
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close