επιμέρους

Μεταφράσεις

επιμέρους

individualenskildaแต่ละindividuelleindividuální개별الفرديةindividuales (epi'merus)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
σχετικός με μέρος συνόλου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close