επινόηση

Μεταφράσεις

επινόηση

conception, inventioninventionutformaconceberاستنباط고안разработка (epi'noisi)
ουσιαστικό θηλυκό
το να βρίσκει κν κτ καινούριο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close