επιορκία

Μεταφράσεις

επιορκία

parjure
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close