επιπλέων

Μεταφράσεις

επιπλέων

buoyant, floating, afloat
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close