επιπολαίος

Μεταφράσεις

επιπολαίος

frivolous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close