επιπολαιότητα

Μεταφράσεις

επιπολαιότητα

frivolityOberflächlichkeitytlighetoppervlakkigheidoverfladiskhedsuperficialidadשטחיותsuperficialità (epipole'otita)
ουσιαστικό θηλυκό
έλλειψη σοβαρότητας και ώριμης σκέψης φέρομαι με επιπολαιότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close