επιρρηματική έκφραση

Μεταφράσεις

επιρρηματική έκφραση

locution adverbiale
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close