επισημαίνω

Μεταφράσεις

επισημαίνω

mark, notice, point out, pointnotifier (episi'meno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
διακρίνω και ανακοινώνω επισημαίνω τον κίνδυνο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close