επισημοποίηση

Μεταφράσεις

επισημοποίηση

officialisationformalizzazioneإضفاء الطابع الرسميформализацияformalizacji形式化Formalisierungformalization形式化형식화formaliseringformalizaciónformalização形式化 (episimo'piisi)
ουσιαστικό θηλυκό
το να γίνεται κτ επίσημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close