επισκοπικός

Μεταφράσεις

επισκοπικός

episcopal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close