επισταμένος

Μεταφράσεις

επισταμένος

rigorous, thorough
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close