επιστασία

Μεταφράσεις

επιστασία

supervision
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close