επιστρατεύω

Μεταφράσεις

επιστρατεύω

marshal (epistra'tevo) μεταβατικό (ρήμα)
1. καλώ στον στρατό σε καιρό πολέμου επιστρατεύω νέους από 18 χρονών
2. συγκεντρώνω κόσμο για ένα σκοπό Eπιστράτευσε όλες τις γυναίκες του χωριού.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close