επισυμβαίνω

Μεταφράσεις

επισυμβαίνω

supervene
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close