επισυνάπτω

Μεταφράσεις

επισυνάπτω

attach, append
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close