επισφαλής

Μεταφράσεις

επισφαλής

precarious, shaky, unsafe
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close