επισφαλώς

Μεταφράσεις

επισφαλώς

precariously
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close