επισύναψη

Μεταφράσεις

επισύναψη

attach, attachment
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close