επισύρω

Μεταφράσεις

επισύρω

attract, draw
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close