επιτήδευμα

Μεταφράσεις

επιτήδευμα

trade, vocation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close