επιτήρηση

Μεταφράσεις

επιτήρηση

supervision, custodyوِصَايَةopatrovnictvíforældremyndighedObhutcustodia, vigilanciaholhousgarde de l'enfantskrbništvocustodia保護보관voogdijforvaringnadzórcustódia, vigilânciaопекаfängsligt förvarสิทธิ์ในการดูแลเด็กkoruma altına almasự trông nom拘留наблюдение (epi'tirisi)
ουσιαστικό θηλυκό
το να επιτηρώ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close