επιταγή

Μεταφράσεις

επιταγή

check, chequechèqueشِيكšekcheckScheckchequesekkičekassegno小切手수표chequesjekkczekchequeчекcheckใบสั่งจ่ายเช็คçekséc支票 (epita'ʝi)
ουσιαστικό θηλυκό
επίσημη εντολή πληρωμής μπλοκ επιταγών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close