επιταχύμετρο

Μεταφράσεις

επιταχύμετρο

accelerometer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close