επιτηδειότητα

Μεταφράσεις

επιτηδειότητα

dexterity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close