επιτηρώ

Μεταφράσεις

επιτηρώ

watch over, oversee (epiti'ro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
επιβλέπω επιτηρώ τους μαθητές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close